dimecres, 14 de gener de 2015

 I GUERRA MUNDIAL

PRIMERA ACTIVITAT

La primera activitat que vam fer, va ser un qüestionari que representava les decisions que havia pres el kàiser alemany abans i durant la Primera Guerra Mundial, apart d'això també hi havia preguntes sobre les aliances i els motius de l'inici de la Primera Guerra Mundial, els països que hi participaven i els motius que tenia cada país per lluitar.

Segons les decisions que escollies sortia si hauries actuat de la mateixa manera o diferent que el kàiser i si hauries provocat la guerra.
Les preguntes de teoria que hi havia eren per saber si tenies suficients coneixements de la Primera Guerra Mundial.

SEGONA ACTIVITAT

La Segona activitat que vam fer, va ser llegir un còmic en Anglès que explicava els motius i com havien sigut els conflictes de la Primera Guerra Mundial.
Aquesta activitat va ser molt entretinguda ja que es una bona manera de aprendre de una manera rapida i fàcil com i perquè va haver la Primera Guerra Mundial i també de practicar l'anglès.

En el còmic sortia com Alemanya empesava la guerra perquè Sèrbia va matar l’hereu de l'Imperi Austro-hongarès i com cada cop si afegien més països, les etapes de la guerra i com finalment Alemanya accedia a firmar la pau quan Estats Units entrava a la guerra.